Doposażenie Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu w echosondę

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     w Zielonej Górze oraz Gminy Międzyrzecz w roku 2019 zrealizowała zadanie pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu w echosondę z wyposażeniem do prowadzenia działań ekologicznych na wodach stałych i płynących”

Zakup powyższego sprzętu znacząco wpłynie na zwiększenie skuteczności działań ekologicznych na terenie województwa Lubuskiego poprzez precyzyjne zlokalizowanie zagrożenia, a tym samym skrócenie czasu poszukiwań przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno- Nurkowego „CENTRUM”.

Za dofinansowanie dziękujemy.