Monitoring sytuacji powodziowej

W pierwszych dniach marca wraz z przedstawicielami Gmin: Skwierzyna, Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna oraz z przedstawicielem Wód Polskich przeprowadziliśmy inspekcje wałów, brzegów rzek oraz ocenę stanu budowli inżynieryjnych na terenach zagrożonych powodzią. Wyznacznikiem naszych działań były treści zawarte w Operatach Powodziowych. Podczas… Continue Reading Monitoring sytuacji powodziowej

Wizyta Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w powiecie Międzyrzeckim

  W dniu 26 lutego 2019 roku powiat międzyrzecki odwiedził Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak. Wizyta rozpoczęła się od spotkania ze Starostą Międzyrzeckim Panią Agnieszką Olender, podczas którego omówiono najważniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej. Kolejnym etapem wizyty… Continue Reading Wizyta Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w powiecie Międzyrzeckim

Strażak potrzebuje pomocy! Pomóżmy Michałowi!

DLA MICHAŁA Strażak potrzebuje pomocy! Pomóżmy Michałowi! Nasz kolega – druh Michał z OSP Różanki potrzebuje naszej pomocy! Niedawno dowiedział się, że jest chory na ostrą formę białaczki limfoblastycznej i najprawdopodobniej aby żyć, będzie potrzebował przeszczepu szpiku kostnego!Być może gdzieś,… Continue Reading Strażak potrzebuje pomocy! Pomóżmy Michałowi!

Spotkanie z administratorami budynków mieszkalnych

W czwartkowe przedpołudnie (22 listopada br.) w naszej komendzie odbyło się spotkanie z zarządcami budynków z terenu powiatu międzyrzeckiego, dotyczące przygotowania i eksploatacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych do okresu zimowego, w tym w szczególności obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych… Continue Reading Spotkanie z administratorami budynków mieszkalnych

Briefing prasowy Komendanta Powiatowego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej PSP

14 listopada w siedzibie naszej komendy w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie informacyjne dla międzyrzeckich mediów w ramach trwającej kampanii ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu st. bryg. Marek Harkot zapoznał przedstawicieli lokalnej prasy oraz portali internetowych… Continue Reading Briefing prasowy Komendanta Powiatowego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej PSP

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w… Continue Reading Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

Ćwiczenia w Zakładzie Dużego Ryzyka ,,NIEDRZWICA 2018″

16 października br. w Zakładzie Dużego Ryzyka – AmeriGas w Nowej Niedrzwicy, gm. Przytoczna przeprowadzono sprawdzenie taktycznych możliwości zastępów JRG i wyodrębnionych OSP z Kompanii Gaśniczej ,,Międzyrzecz” oraz zakładowej służb  ratowniczej w ramach wybranego scenariusza z Wewnętrznego Planu Operacyjno- Ratowniczego… Continue Reading Ćwiczenia w Zakładzie Dużego Ryzyka ,,NIEDRZWICA 2018″