Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

W dniach 7.06.2019r. – 16.06.2019r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu odbyło się szkolenie dla druhów OSP. Niedzielny egzamin ukończyło 11 nowych dowódców, którzy zasilą szeregi 6 jednostek OSP z terenu powiatu międzyrzeckiego. Celem szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych… Continue Reading Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

Ćwiczenia pod kryptonimem „ Góra Chełmska 2019”

W dniu 21 maja 2019 r. na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w Leśnictwie Dłusko odbyły się ćwiczenia praktyczne, doskonalące współdziałanie sił i środków KSRG podczas działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożaru kompleksu leśnego. Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9.00 inspekcją gotowości bojowej… Continue Reading Ćwiczenia pod kryptonimem „ Góra Chełmska 2019”

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W  dniu 05.04.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Kolejna edycja turnieju zgromadziła młodzież z czterech gmin naszego powiatu. Jury w składzie trzech oficerów z KP PSP Międzyrzecz dokonało… Continue Reading POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Monitoring sytuacji powodziowej

W pierwszych dniach marca wraz z przedstawicielami Gmin: Skwierzyna, Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna oraz z przedstawicielem Wód Polskich przeprowadziliśmy inspekcje wałów, brzegów rzek oraz ocenę stanu budowli inżynieryjnych na terenach zagrożonych powodzią. Wyznacznikiem naszych działań były treści zawarte w Operatach Powodziowych. Podczas… Continue Reading Monitoring sytuacji powodziowej

Wizyta Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w powiecie Międzyrzeckim

  W dniu 26 lutego 2019 roku powiat międzyrzecki odwiedził Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak. Wizyta rozpoczęła się od spotkania ze Starostą Międzyrzeckim Panią Agnieszką Olender, podczas którego omówiono najważniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej. Kolejnym etapem wizyty… Continue Reading Wizyta Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w powiecie Międzyrzeckim