Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Skład Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Międzyrzeczu

Dowódca JRG mł. bryg. mgr inż. Dariusz Surma

tel. 95-742-66-32

surmad@straz.miedzyrzecz.pl

Zastępca dowódcy JRG st. kpt. Jerzy Ratkiewicz

tel. 95-742-66-33

ratkiewiczj@straz.miedzyrzecz.pl