KIEROWNICTWO

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU

 

 Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu

st. kpt. mgr inż. Marek Koperwas