KIEROWNICTWO

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU

 

p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu

st. kpt. mgr inż. Marek Koperwas

                         

                       

   Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu