KIEROWNICTWO

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYRZECZU

 

Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu

st. bryg. mgr inż. Marek Harkot