Statystyka

STATYSTYKA ZDARZEŃ w 2018 roku

W minionym tygodniu tj. 02.07.2018 do 08.07 2018 roku zanotowaliśmy 30 zdarzeń w tym: 19 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe (w dobrej wierze). Wskutek zaistniałych zdarzeń 1 osoba została ranna.

 

Od początku 2018 roku zanotowaliśmy 507 zdarzeń w tym:

              Pożary                           – 199

              Miejscowe zagrożenia           – 270

              Alarmy fałszywe                  – 38

 

Poszkodowani w okresie od 01.01.2018r. do 01.07.2018r.

Rodzaj zdarzenia Poszkodowani ofiary śmiertelne Poszkodowani ranne SUMA
Pożar 1 11 12
Miejscowe zagrożenie 7 60 67

RAZEM:

8 7 79