Statystyka

STATYSTYKA ZDARZEŃ w 2019 roku

W minionym tygodniu tj. 14.01.2019 do 20.01.2019 roku zanotowaliśmy 11 zdarzeń w tym: 1 pożar, 9 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. Wskutek zaistniałych zdarzeń 1 osoba została ranna.

 

Od początku 2019 roku zanotowaliśmy 29 zdarzeń w tym:

              Pożary                           – 9

              Miejscowe zagrożenia           – 17

              Alarmy fałszywe                 – 3

 

Poszkodowani w okresie od 01.01.2019r. do 20.01.2019r.

Rodzaj zdarzenia Poszkodowani ofiary śmiertelne Poszkodowani ranne SUMA
Pożar 0 0 0
Miejscowe zagrożenie 0 7 7

RAZEM:

0 7 7