Statystyka

STATYSTYKA ZDARZEŃ w 2019 roku

W minionym okresie tj. 01.03.2019 do 13.03.2019 roku zanotowaliśmy 40 zdarzeń w tym: 9 pożarów, 30 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. Wskutek zaistniałych zdarzeń 3 osoby zostały ranne w tym 1 strażak.

 

Od początku 2019 roku zanotowaliśmy 142 zdarzenia w tym:

              Pożary                           – 46

              Miejscowe zagrożenia           – 892

              Alarmy fałszywe                 – 10

 

Poszkodowani w okresie od 01.01.2019r. do 13.03.2019r.

Rodzaj zdarzenia Poszkodowani ofiary śmiertelne Poszkodowani ranne SUMA
Pożar 0 2 2
Miejscowe zagrożenie 1 26 27

RAZEM:

1 28 29