Statystyka

STATYSTYKA ZDARZEŃ w 2019 roku

W minionym tygodniu tj. 30.09.2019 do 06.10.2019 roku zanotowaliśmy 30 zdarzeń, w tym: 3 pożary, 25 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe. Wskutek zaistniałych zdarzeń 6 osób zostało poszkodowanych w tym jedna w pożarze.

 

Od początku 2019 roku zanotowaliśmy 723 zdarzenia w tym:

              Pożary                           – 243

              Miejscowe zagrożenia           – 4378

              Alarmy fałszywe                 – 42

 

Poszkodowani w okresie od 01.01.2019r. do 06.10.2019r.

Rodzaj zdarzenia Poszkodowani ofiary śmiertelne Poszkodowani ranne SUMA
Pożar 0 6 6
Miejscowe zagrożenie 9 89 98

RAZEM:

9 95 104