Statystyka

STATYSTYKA ZDARZEŃ w 2018 roku

W minionym tygodniu tj. 29.10.2018 do 04.11. 2018 roku zanotowaliśmy 16 zdarzeń w tym: 2 pożary, 13 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. Wskutek zaistniałych zdarzeń 3 osoby poniosły śmierć, 1 została ranna.

 

Od początku 2018 roku zanotowaliśmy 872 zdarzenia w tym:

              Pożary                           – 303

              Miejscowe zagrożenia           – 506

              Alarmy fałszywe                  – 63

 

Poszkodowani w okresie od 01.01.2018r. do 04.11.2018r.

Rodzaj zdarzenia Poszkodowani ofiary śmiertelne Poszkodowani ranne SUMA
Pożar 2 13 15
Miejscowe zagrożenie 13 105 118

RAZEM:

15 118 133