STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO

Zadania:

1) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

2) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

3) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń;

4)  obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

Skład SKKP:

asp. Juszczak Waldemar

asp. Misztal Maciej

mł. ogn. Baran Mateusz

st. sekc. Dębicki Grzegorz

sekc. Winckiewicz Jacek